Loading...
TERÀPIES 2018-12-31T19:15:58+00:00

El procés terapèutic consisteix a posar consciència en el funcionament intern que mantenim davant de les diferents situacions que ens presenta la vida. Una presa de consciència, fonamental i prèvia a poder substituir les conductes neuròtiques derivades d’aquest funcionament, per d’altres que estiguin més en consonància amb la realitat i amb les necessitats autèntiques, presents en cada situació.

TERÀPIA INDIVIDUAL

L’objectiu de la teràpia individual és acompanyar el pacient per tal que posi consciència en els seus mecanismes automàtics d’actuació i els pugui canviar, si cal, per altres que siguin més afins a les seves necessitats autèntiques.

Es tracta de saber realment qui sóc, i atrevir-me a ser-ho, més enllà del que l’entorn espera de mi. Podríem definir-ho, metafòricament, com un atrevir-se a «sortir de l’armari». Un armari particular on cadascú es va amagar de petit, per tal de ser acceptat i estimat.

S’ofereix al pacient un entorn segur en el qual pugui donar espai a les seves emocions autèntiques i alhora pugui identificar quin tipus de pensament té, tenint en compte que no ens afecta tant el que ens passa, com la interpretació que fem d’allò que ens passa.

TERÀPIA DE PARELLA

De les dinàmiques que es creen i es mantenen en tota relació de parella, cada un dels membres és responsable, al 100%, del seu 50%.

Posar llum sobre aquests patrons de relació, donar veu a les necessitats internes dels dos membres i expressar, en un entorn segur, totes aquelles coses que hi ha pendents, són els objectius de la teràpia de parella.

De vegades, l’assoliment d’aquests objectius permetrà que la relació segueixi endavant més enfortida; d’altres, ja sigui perquè les necessitats de cada un dels  membres són incompatibles, o senzillament, perquè el temps que es tenia per estar junts s’ha exhaurit, no. En aquest darrer cas, la teràpia servirà per poder fer un tancament de la relació el més net i menys traumàtic possible.

ACOMPANYAMENT D’EQUIPS

De manera semblant al que succeeix en la teràpia individual i en la de parella,  l’objectiu principal de l’acompanyament d’un equip és aconseguir que aquest sigui més conscient de si mateix.

Es tracta de posar una mica de llum a les dinàmiques existents entre els diferents membres de l’equip, més que no pas centrar-se a trobar respostes “correctes”, a fets concrets.  Proporcionar a l’equip un espai segur on els seus membres puguin reflexionar sobre “com” fa les coses i on es puguin centrar a veure quines són les seves necessitats, els permetrà apropar-se a les situacions concretes amb més perspectiva, i donar-los respostes diferents i més adaptatives.

Per més informació, contacta amb mi. Primera entrevista gratuïta.

MÉS INFORMACIÓ